Få tips om dina tryckfiler

Tryckfiler


Vad skall du vara uppmärksam på när det gäller tryckfilerna?
När du skickar PDF-filer för bokproduktion, ombeds du skicka två PDF-filer.

PDF-fil med innehållet
Sidorna skall ligga fortlöpande 1, 2, 3, 4 osv. alla med 3 mm. för beskärning vid varje kant.

PDF-fil med omslaget
Skall leveras som uppslag. Är det tryck på insidan av omslaget, skall filen vara på 2 sidor, där sida 1 är baksida, rygg och framsida och sida 2 är insidorna av omslaget. På insidorna av omslaget får det inte vara färg i ryggen och 5 mm. från ryggen, eftersom limmet inte binder särskilt väl på tryckfärgen.

Din indkøbskurv


Expresspris :
Samlet trykpris : ekskl. moms
Samlet rabat :