Miljö och klimat

Tveklöst är det så att vi som stort produktionsföretag är skyldiga att värna miljön.

Som en del av Scandinavian Print Group, inklusive LaserTryck.se, följer ScandinavianBook samma riktlinjer gällande miljö, CSR och hållbarhet.

Det finns inga ursäkter för att inte ständigt försöka minska verksamhetens miljöpåverkan.

Hånd løfter jordbunke med plante

Miljövänlig produktion med bookbox®

Bookbox® - en låda med böcker för varje titel. Det är allt du behöver, och det är bra för miljön.

Med bookbox® undviker du överproduktion och slipper lagra böcker som måste kasseras och lämnas för strimling. Lagringskapaciteten anpassas till försäljningen av respektive titel och detta säkerställer en miljövänlig produktion.

Bookbox® är tryckt med bläckstråletrycksteknik som bara använder en tiondel av elförbrukningen per timme jämfört med andra digitala tryckmaskiner.

På Scandinavian Print Group producerar vi endast på miljömärkt papper från Skandinavien och arbetar ständigt för att minska företagets miljöpåverkan.

Papkasse med bookbox-logo på

Vi är ett Svanenmärkt tryckeri

Välj tryckeri med omsorg

ScandinavianBook ett svanenmärkt tryckeri med org. nr. 5041-0826 (se licens). När du väljer ett svanenmärkt tryckeri, väljer du samtidigt ett tryckeri som bidrar till en renare miljö, en hälsosammare arbetsmiljö för de anställda och en renare framtid för oss alla.

Stränga krav för svanenmärkta tryckerier
  • Användning av miljövänligt papper
  • Användning av vegetabiliska tryckfärger
  • Återvinning av trycksaker
  • Minimering av avfall, t.ex. papper
  • Användning av förnybar energi
  • Hänsyn till den kemiska arbetsmiljön
Svanenmärkt

Använd logotypen
Som ScandinavianBook-kund kan du alltså sätta Svanenlogotypen på dina trycksaker som ett synligt bevis på en ansvarsfull och miljömedveten inköpspolicy. Du kan ladda ner Svanen här.

Miljömärkt papper
På ScandinavianBook trycker vi uteslutande på miljömärkt papper. I dagsläget är 95 procent av det papper vi använder Svanenmärkt. Resten har motsvarande EU-miljöstandard.


Se stor version

EcoVadis

Tilldelad bronsmedalj

EcoVadis
EcoVadis är en av världens mest pålitliga leverantörer av hållbarhetsbedömningar, som utvärderar företagens hållbarhetsprestanda och praxis globalt utifrån fyra huvudområden:

  • Miljö
  • Etiskt ansvar
  • Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter
  • Hållbara inköp

Brons
Vår dedikation till miljön och samhället har möjliggjort för oss att uppnå en imponerande EcoVadis bronsmedalj, vilket placerar ScandinavianBook bland de övre 35 % av alla globala företag i EcoVadis hållbarhetsbedömning.

Det innebär för dig som kund att när du samarbetar med ScandinavianBook får du inte bara tryck av högsta kvalitet till superlåga priser, utan du stöder också ett företag som går i täten för hållbarhet.

Du kan läsa mer om EcoVadis här.

ISO 9001 + 14001

Önskar du att använda ISO-certifierad produktion, klarar vi också detta.

ISO

Vi råder över dessa miljö/kvalitetscertificeringar:

Mer info om ISO-certificering
Vill du läsa mer om ISO miljö-/kvalitetscertifieringar kan du läsa mer om ISO 9001 här och ISO 14001 här.

Ytterligare information
Om du önskar att använda dig av ISO-certifiering eller saknar ytterligare information, kontakt kundservice på eller tel. .

100 % förnybar och CO2-kompenserad el

Vi köper el med omtanke

Vi har omorganiserat 100 % av våra elinköp till förnybar och CO2-kompenserad energi producerad via dansk vindkraft.

Valet av VINDenergi bidrar till att värna om miljön – och stärker både produktionen och investeringen i miljövänlig energi.

Se diplom.

Kodak Sonora Process Free

Vi har ersätt traditionella tryckplåtar som används i offsetproduktion med Kodak Sonora Process Free tryckplåtar.

Kodak Sonora Process Free tryckplåtar produceras via nyare teknik. Detta sparar kemisk bearbetning och minskar vatten- och energiförbrukningen.

Se certifikat.

Grafisk CSR-kodeks

LaserTryck.se har gått med i ”Grafisk CSR-kodeks”.

Grafisk CSR-Kodeks

Grafisk CSR-kodeks
Programmet har utarbetats av Grafisk Arbejdsgiverforening och HK/Privat och innebär i all sin enkelhet att vi som deltagande företag förbinder oss att följa programmets tio CSR-principer som bygger på FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Komplett liste
Se hela deltagarlistan finns på www.grakom.dk
Observera att LaserTryck.se var det första företag som anslöt sig.

FSC®-certifierad tryckeri

ScandinavianBook är FSC®-certifierad med licenskod FSC®-C010493.

FSC® logo

FSC®-märkning av en trycksak ser till att pappret härstammar från ett hållbart skogsbruk och andra kontrollerade material, att djur och växter beskyddas och att de människor som arbetar i skogen har rätt till utbildning, säkerhetsutrustning och anständig lön. Se certifikat.

FSC®-certifierad papper måste köpas separat och olika procedurer måste följas. I detta sammanhang kan längre leveranstider förekomma och FSC®-märkning är därför inte möjlig om du önskar beställa med expresstryck.

FSC®-certifiering av en trycksak kostar 2% av säljpriset, dock minimum 1 184 kr.

Se vår FSC®-guide här.

100 % Återvinning

Våra hållbara trycksaker tryckt på 100 % återvunnet papper är inte med förbehåll special trycksaker. Faktiskt kan du beställa nästan alla ”vanliga trycksaker” på vårat återvunna papper.

100% återvunnet

Notera kvaliteten
Vårat återvunna papper är framställt av 100 % återvunnet papper. Pappret har ett mer rått utseende och naturlig vit yta och struktur. Dessutom kan pappret både svanen märkas, FSC®-certifieras och har det europeiska miljömärket Blomman.

CO2-kompenserad produktion

Vi är ett av få tryckerier i landet som ger dig möjlighet att få ditt tryckta material CO2-neutraliserat. Förutom den uppenbara fördelen med att gynna miljön får du möjlighet att skriva på din trycksak att den är CO2-neutral.

Såhär gör du
CO2-kompensering görs enkelt och utan förseningar när du beställer din bokproduktionl. Det är frivilligt och kostar ett tillägg på 1,96 %.
Du kan enkelt välja CO2-kompensering steg 4, Överföring av din beställning.

Kontakta oss på info@scandinavianbook.se for användning av logotypen.

Beräkning för CO2-neutralisering
Det belopp som är kopplat till din beställning används för att köpa kvoter som minskar de globala CO2-utsläppen med ett belopp som motsvarar din beställnings CO2-utsläpp.
Vår kalkyl baseras på en beräkning av företagets, inkl. anställdas och underleverantörers totala utsläpp av CO2 och priset för att neutralisera detta.

Av administrativa skäl är beräkningen inte individuell för den enskilda beställningen utan baserad på beställningens vikt/pris jämfört med vår totala producerade kvantitet och omsättning.

ClimateCare
ScandinavianBook samarbetar med ClimateCare angående inköp av kvoter. Pengarna investeras då på byggande av t.ex vindkraftverk och solceller, installation av mer CO2-vänlig teknik i utvecklingsländer m.m. Du kan läsa mer om Climate Care här.

Klimatvänlig produktion

Vi optimerar löpande våran produktionsutrustning för att säkra en klimatvänlig produktion. Vi köper in bl.a. nyare tryckmaskiner och som det första tryckeriet i Europa, har vi valt att investera mer än 20 milj. kr. i flaggskeppet innanför offsettryck, nämligen en sprillans ny 8-färgad tryckmaskin med det rätta namnet Heidelberg XL 106-8-P LE UV.

UV-teknologi – bra för miljön
Via den nya Low Energy UV-tryckteknologin uppnår vi strömbesparingar på upp till 25 % jämförts med traditionella tryckmaskiner. Konkret betyder det, att vi sparar 100-150.000 kwt om året, svarandes till 20-30 hushålls förbruk. Antalet av makulaturark sänks med ca. 50 %, svarande till ca. 500 kg papper... om dagen!

Vi har bytt ut dom traditionella tryckplåtarna, som används till offsetproduktion, till Kodak Sonora Process Free tryckplåtar. Dessa tryckplåtar produceras via nyare teknologi. Därmed sparas det på kemiskt förarbete och vatten- och energiförbruket reduceras. Se vårat certifikat.

Heidelberg Speedmaster XL 106

Läs mer:

Fakta

#1: Genom att använda nytt produktionsutrustning har ScandinavianBook mer än halverat strömförbrukning och antal ark/papper, som används till uppstart. Vi har idag ett genomsnitt på mindre än 50 ark. Till uppstart av större tryckuppgifter har ScandinavianBook ett av dom lägsta genomsnitt mätt på Heidelberg-utrustning i Europa.

Tryckmaskiner, som är äldre än fem år, drar dubbelt så mycket ström som en tryckmaskin, som är mindre än fem år gammal. 90% av Lasertryck.se produktionsutrustning till tryck och print är mindre än fem år gammalt.

#2: Vid produktion med samtryck utnyttjas både maskiner och papper optimalt.
Samtryck är en väsentlig orsak till långt mer miljövänlig produktion. Vid att samla flera kunders uppgifter på ett tryckark, reduceras det samlade papper förbruket. Der är färre antal uppstartsark/papper vid samtryck. Ett samtrycksark innehåller ofta 4-8 kunders uppgifter.

Loading ...

Din inköpskorg

 
Ekspres gebyr:
Pris totalt: : exkl. moms
Total rabatt: