Instruktioner

Denna guide ger några tips som kan vara användbara innan du börjar.

När du beställer hos ScandinavianBook kommer alltid en grafisk filkontroll att göras när vi tar emot beställningen.

Vi kontrollerar de övergripande tekniska detaljerna, t ex format, färginställningar, ryggbredd, beskärning etc. och bedömer om filerna passar den beställda produkten. Men det är en fördel om du i förväg försökt göra filerna så korrekta som möjligt, eftersom utmaningar med tryckfilerna kan bidra till att förlänga produktionsprocessen.

Lup över färgklossar

Hur du undviker fel i dina tryckfiler

 

De viktigaste tipsen för att säkerställa en korrekt, tryckklar PDF-fil:

 1. Välj alltid CMYK-färger och exportera om möjligt inte i RGB-färger eller med Pantone-färger.
 2. Omslag till böcker måste exporteras till en PDF skapad som UPPSLAG.
  Innehåll för böcker måste exporteras till en PDF gjord som ENKEL STÅENDE SIDOR.
 3. Kom ihåg skärmärken och 3 mm bortom kanten för beskärning ("bleed").
 4. Välj PRESS-upplösning (300 DPI) och välj alltid den senaste PDF-versionen.
 5. Kontrollera visuellt din PDF-fil efteråt och kontrollera att allt ser korrekt ut på skärmen.
 6. Se upp för transparens, övertryck och Pantone-färger.
 7. Papper och lacktyp påverkar hur bilder och färger återges i tryck.

1) Välj rätt CMYK-färger

Välj eller exportera alltid till CMYK-färger så får du det vackraste tryckresultatet.
Om vi ​​får en PDF med RGB-färger kommer den automatiskt att konverteras till CMYK.

Pantone färger: Behöver du att trycka med pantone-färger är du välkommen att kontakta oss angående detta. Vi rekommenderar generellt CMYK-färger då det är den billigaste lösningen.

Djup svart färg: En djupsvart färg definieras som CMYK = 100/40/20/100, dvs 100 % cyan, 40 % magenta, 20 % gul och 100 % svart.

Maximal färgtäckning: Den mörkaste delen av bilder, texter och annan grafik får inte vara mer än 300 %.


2) Exportera - en sida eller uppslag

När du exporterar till en PDF-fil är det skillnad på om man arbetar med omslaget eller innehållet.

Omslag ska göras i en PDF-fil (uppslag) och sidorna ska vara korrekt sammansatta. Kom ihåg att sätta in en rygg om det är en limbunden bok.
Om du inte har möjlighet att göra ett sammansatt överdrag är du välkommen att kontakta oss angående hjälp med detta.

Innehållet ska levereras som en kombinerad PDF med alla sidor. PDF:en med innehållet måste exporteras som enskilda sidor.


3) Skärmärken och “bleed”

Kom alltid ihåg att välja skärmärken när du exporterar till en PDF-fil. Alla element ska sträcka sig 3 mm utanför beskärningskanten (så kallad "bleed").

Övriga element (texter, grafik etc.) som inte behöver gå ända ut till kanten bör placeras med god marginal till beskärningskanten.
Vi rekommenderar en minsta marginal på 15 mm för de element som ska vara närmast limningen och som ska vara synliga (t.ex. text och tabeller).
Undvik ramar och föremål/linjer som är parallella med och nära sidans kanter, vi avråder särskilt från ramar på bokomslaget.

Om du inte kan lägga till skärmärken i ditt layoutprogram (t.ex. Word/Photoshop) kan du lägga till 3 mm på alla sidor, så att en A4-sida blir 216x303 mm, och låta alla element gå ända ut i kanten. Vi skär sedan av de 3 mm efter tryckning.


4) Välj 300 DPI upplösning

Som utgångspunkt bör bilder och grafik vara i 300 DPI. I många fall kan 150 DPI vara tillräckligt, men en bild med 72 DPI blir pixlad och suddig.

Du måste exportera din PDF-fil med bilder i 300 DPI-upplösning, men du måste också se till att de enskilda bilderna har tillräcklig upplösning – du kan t.ex. inte bara förstora en bild okritisk.


5) Kontrollera din PDF-fil på skärmen

Gå igenom alla sidor i din tryckklara PDF-fil noggrant på skärmen och kontrollera att allt ser rätt ut innan du skickar till tryck.

Många oavsiktliga ändringar kan hända från ditt dokument till PDF-filen. Kom ihåg att din Acrobat har rätt skärminställning (se punkt 6).

Om du är osäker om upplösningen är tillräckligt bra, förstora din skärm till 2-300% och om det fortfarande ser skarpt och opixlad ut kommer det även att se snyggt ut i tryck.


6) Var försiktig med transparens, övertryck och pantonefärger

Transparens: är element eller färger som är transparenta så att underliggande element kan ses. Om du t ex exporterar i PDF-format 1.3 försvinner transparensen och om du t ex kombinerar transparens med Pantone-färger genereras "vita rutor". Transparens bör användas med försiktighet.

Övertryck: är element som pressas ovanpå de underliggande elementen. Om du till exempel har valt övertryck i en vit logotyp kommer logotypen att bli osynlig vid tryck (men du kommer fortfarande att kunna se logotypen i PDF-filen).

Pantonefärger: Använder du pantone-färger i ett jobb som ska tryckas i 4 färger (CMYK) kan det ge upphov till felaktig färgåtergivning och det kan t.ex. komma att visas vita rutor.

Illustrator:Om du skapar en logotyp eller andra element i Illustrator kan du mycket enkelt få en olycklig kombination av transparens, övertryck och Pantone-färger, vilket kan resultera i fel när du skapar en PDF-fil från InDesign.

Om du har ett dokument där du misstänker sådana problem, be oss kontrollera det noggrant innan tryck.

"Overprint Preview": Ställ in din Acrobat så att programmet alltid visar övertryck och transparens korrekt – kontakta oss vid behov. för ytterligare vägledning.


7) Pappersval, lack och finish ser bra ut, men påverkar färgåtergivningen

Papperstyp och färger Väljer du obestruket kommer offsetpapper att tryckas mer matt och färgerna svagare. Mattbestruket papper ger fina färger och bra kontrast medan tryck på glansigt papper ger de klaraste färgerna och högsta kontrasten.

Det är viktigt att notera att alla typer av papper återger färgerna olika och du kan inte återge färgerna på samma sätt om papperet inte är 100% identiskt.

Lack, kashering och färgern Ett matt eller blankt lack eller laminering påverkar färgåtergivningen mycket mer än man kan tro. Foton här visar det samma tryck med en blank og en matt laminering.

Försiktig med lamineringer: En matt laminering får “repor” vid varje beröring och användning, medan en blank beläggning är mer hållbar. Softtouch-laminering är också slitstarkt, men kräver 2x48 timmars torktid i produktionen.

Du kan (delvis) kompensera för tryck på t.ex. matt papper, genom att lägga till extra kontrast till dina bilder i Photoshop.

Svartvita foton: Kom ihåg att svartvita foton alltid måste ha hög kontrast (0 % i högdagrar och 100 % i skuggor) för att undvika blek och grå reproduktion på tryck.

Papperstyper

Gramvikt
Papprets gramvikt anger hur starkt papperet är. Vanligt kopieringspapper är vanligtvis 80-100g, och denna gramvikt passar bra för textböcker. Om boken innehåller bilder kan du med fördel välja en typ av papper med en tyngre gramvikt, för att undvika att bilden syns för tydligt genom pappret.

Offset papper

 • Vit
 • Obestruket
 • Matglansigt
 • Träfritt

Vit, obestruken papper, som de flesta känner det från vanligt "kopieringspapper".

Munken Cream papper

 • Creamfärget
 • Obestruket
 • Trähaltigt

Obestruken papperstyp som har en tonad färg (off white). Används ofta för texttunga böcker (t.ex. romaner), eftersom färgen är bekvämare för ögonen att läsa på under en längre tid.

Munken White papper

 • Off white
 • Obestruket
 • Trähaltigt

Obestruken papperstyp som har en ljusare färg (mellan vit offset och munken cream).


Återvinningspapper

 • Natur vit
 • Obestruken
 • 100% återvinningspapper
 • Matglansigt

Naturvit, obestruken offsetpapper, tillverkat av återvunna fibrer. Ger en lite "rå" återvunnen look.

G-Print

 • Vit
 • Bestruken
 • Träfritt
 • Mat

Naturvit, obestruken offsetpapper, tillverkat av återvunna fibrer. Ger en lite "rå" återvunnen look.

Silk

 • Vit
 • Bestruken
 • Halvmatt

Silk har en halvmatt yta som gör den lämplig för böcker med många bilder.


Chromocard

 • Vit
 • Bestruken på ena sidan, obestruken på den andra

Klassiskt "paperback" omslag. Samma typ av papper som används till t.ex. vykort.

Färgprofiler

ICC-profilen används när du exporterar din tryckfil. Här bör du ta höjd för, vilket medie din trycksak ska tryckas på.

 • Till bestruket (coated) papperskvaliteter rekommenderar vi FOGRA39.
 • Till obestruket (uncoated) papperskvaliteter rekommenderar vi FOGRA47.

Använder du t ex. InDesign för layout av trycksaker, kan du med fördel installera våra exportinställningar här.

ISBN

Det finns inga rättsliga krav på att publikationer som ges ut i Sverige måste ha ISBN.

Men alla böcker som ges ut i handeln måste ha ett ISBN, och varje bok får bara ha ett nummer.

ISBN är ett internationellt system som gör att man kan identifiera publikationerna genom att förse dem med ett unikt standardnummer. De får aldrig ändras eller återanvändas till andra publikationer. Alltså en publikation – ett ISBN.

ISBN betyder International Standard Book Number. Det är ISBN Sverige, en del av Kungliga biblioteket, som tilldelar ISBN.

Du ansöker om och hämtar ut ditt ISBN på isbn.kb.se. Det kan också vara så att boktryckeriet ger din bok ett av sina ISBN. Fråga förlaget.

Om du gör betydande förändringar i boken måste den ha ett nytt ISBN, och det gäller också om du gör ändringar i titeln. Ändringar av framsidans design, färgval eller pris medför inte något krav på nytt ISBN. Mindre förändringar i en utgåva (t.ex. rättelser av stav- eller tryckfel) kräver inte heller något nytt ISBN.

ISBN består av 13 siffror, t.ex. ISBN 978-91-552-3333-1. Den fjärde och femte siffran är landsnummer (91 = Sverige). De följande siffrorna är förlagsnummer (552), så om du själv publicerar boken blir du ”ditt eget förlag” med ett eget nummer. De sista siffrorna (3333-1) är boktitelns nummer och en kontrollsiffra.

ISBN måste anges längst fram i boken, dvs. i kolofonen, samt på omslagets baksida längst ner närmast bokryggen.

Se även info om streckkodsgenerering
Loading ...

Din inköpskorg

 
Ekspres gebyr:
Pris totalt: : exkl. moms
Total rabatt: