ScandinavianBook

Samproduktion


Så fungerar det
Genom att utnyttja den digitala trycktekniken, kan vi "samproducera" många olika boktitlar automatiskt direkt efter varandra, om bara formatet och papperstypen är samma. Och besparingen är tydlig, vanligtvis upp till 35-40 %. Du bestämmer naturligtvis själv upplaga och antallet sidor i din bok.

Lägre uppstartskostnader
Besparingen vid samproduktioner uppstår genom att vi har lägre uppstartskostnader. Vi slipper byta papper, ställa in skärknivarna, limbindare m.m.

Samproduktion, nej tack
Vi erbjuder givetvis att även i fortsättningen specialproducera din bok i just det format och den papperstyp du önskar, men besparingen blir mindre än vid en samproduktion.

Andra fördelar
Utöver besparingen på själva tryckningen ger digital bokproduktion (och samproduktion i synnerhet) en rad andra fördelar.

1. Mindre kapitalbinding
En order som ovannämnd (1 x 1000 st., 1 x 500 st. och 2 x 250 st.) hade normalt tryckts som 4 x 1000 st. i traditionell offsettryck. Utifrån vår egen prislista ger det en besparing på 43 procent på kapitalbindningen på lagret med en motsvarande besparing på kassakrediten utan att tryckpriset per bok är högre än vid traditionell offsettryck.

2. Lagerplats och hantering
Färre böcker på lagret innebär besparingar på lagerplats och mindre hantering.

3. Ingen avskrivning för osäljbara titlar
När det kan produceras böcker i små upplagor, utan att inköpspriset påverkas, minskar naturligvis risken för att brinna inne med osäljbara titlar med tillhörande avskrivningar.

I USA säljs det i dag fler digitala än offsettryckta böcker, så det är ingen tvivel om att bokmarknaden är under förändring. Det är förenat med betydande risik att beställa böcker i för stora upplagor.

Besparing vid samproduktion


Här ser du ett exempel:
Det beställs fyra titlar samtidigt:
• Format 140 x 220 mm.
• Omslag: 4+4, 260 g Chromocard
• Innehåll: 1+1, 100 g Munken Print Cream-papper, 1,5 bulk.

Vårt normalpris
1000 st. på 320 sidor (17,64 kr./st.) 17 636 kr.
500 st. på 160 sidor (14,14 kr./st.) 7 069 kr.
250 st. på 320 sidor (24,01 kr./st.) 6 002 kr.
250 st. på 600 sidor (37,35 kr./st.) 9 337 kr.
Totalt 40 044 kr.

Besparing vid användning av samproduktion
Eftersom det är beställt 2 000 st. böcker sammanlagt, räknas efter styckpriset vid 2 000 st. dock med tillägg för 3 x "titelbyte" (3 x 1 064 kr.).

1000 st. på 320 sidor (15,57 kr./st.) 15 574 kr.
500 st. på 160 sidor (9,45 kr./st.) 4 728 kr.
250 st. på 320 sidor (15,57 kr./st.) 3 987 kr.
250 st. på 600 sidor (26,31 kr./st.) 6 577 kr.
Tillägg för 3 x titelbyte 3192 kr.
Totalt 30 773 kr.

Besparing 9 268 kr. vilket motsvarar 23 %.

Nice price


Därför är standard smart
Om du vill ha standard av hög kvalitet, men inte behöver så många alternativ när det gäller format och papperstyp, kan du spara riktigt mycket pengar på dina framtida bokproduktioner. Med Best Price från ScandinavianBook kan du nämligen välja mellan våra nio standardboktyper – våra storsäljare.

Välj en av dessa boktyper så ger vi dig Best Price

• B-format: 125 x 200 mm böcker, 80 g Munken Print Classic, 1,5 bulk
• C-format: 140 x 215 mm böcker, 80 g Munken Print Classic, 1,5 bulk
• C-format: 140 x 215 mm böcker, 100 g Munken Print Cream, 1,5 bulk
• C-format: 140 x 220 mm böcker, 80 g Munken Print Classic, 1,5 bulk
• C-format: 140 x 220 mm böcker, 100 g Munken Print Cream, 1,5 bulk
• A5-format: 148 x 210 mm böcker, 90 g Hvid Offset – 1,3 bulk
• D-format: 155 x 230 mm böcker, 80 g Munken Print Classic, 1,5 bulk
• D-format: 155 x 230 mm böcker, 90 g Hvid Offset – 1,3 bulk
• A 4-format: 210 x 297 mm böcker, 90 g Hvid Offset – 1,3 bulk
thumb
Bra att veta:
Du bestämmer givetvis själv upplagornas storlek och antalet sidor.

Vill du ha ett annat format?
Vi på ScandinavianBook kan specialproducera dina böcker i exakt det format och
den kvalitet du vill ha. Du sparar ändå i regel 35–40 % på dina produktioner.


Vi producerar effektivare när flera kunder beställer samma format och papperstyp.
Det ger dig lägre priser.
Kom snabbt igång med vår onlineräknare.
Loading ...

Din inköpskorg

 
Ekspres gebyr:
Pris totalt : exkl. moms
Samlet rabat: