Neutral avsändare

Vi skickar som standard alltid neutrala paket.

Avsändare
Avsändare på paketen vi skickar är:
Poste Restante, 8240 Risskov, Danmark

Varför?
LaserTryk.dk och LaserTryck.se är en underleverantör till ett stort antal reklambyråer och tryckerier.
Vi skickar därför normalt sett neutrala paket med neutral avsändaradress..
Det gör att mottagaren av paketet (din kund) inte kan se var det producerats.