Upprättning av titel

Upprättelseavgift

1-5 titlar 400 kr. pr. titel
6-20 titlar 300 kr. pr. titel
21-100 titlar 200 kr. pr. titel
100+ titlar 150 kr. pr. titel

Upprättelseavgiften framgår först på orderbekräftelsen. Priserna är baserade på antal titlar upprättade samlat på en gång.