Her noteres hvilket nummer oplag af den pågældende udgave det er.